واجد شرایط بودن ویزای آمریکا

از ژانویه 2009 ، ویزای آمریکا ESTA (سیستم الکترونیکی مجوز سفر) برای مسافرانی که از ایالات متحده دیدن می کنند مورد نیاز است بازدیدهای تجاری ، ترانزیتی یا گردشگری زیر 90 روز.

ESTA یک شرط ورود جدید برای اتباع خارجی با وضعیت معافیت از ویزا است که قصد دارند از طریق هوا، زمین یا دریا به ایالات متحده سفر کنند. مجوز الکترونیکی به صورت الکترونیکی و مستقیماً به پاسپورت شما مرتبط است و می باشد برای مدت (2) دو سال معتبر استبه ویزای ESTA ایالات متحده یک سند فیزیکی یا برچسب در گذرنامه شما نیست. در بندر ورود به ایالات متحده ، انتظار می رود که گذرنامه را به یک افسر گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده ارائه دهید. این باید همان پاسپورتی باشد که برای درخواست ویزای ESTA USA استفاده می کردید.

متقاضیان کشورهای/مناطق واجد شرایط باید برای درخواست ویزای ESTA ایالات متحده اقدام کنید حداقل 3 روز قبل از تاریخ ورود.

شهروندان کانادایی نیازی به ویزای ایالات متحده آمریکا (یا سیستم الکترونیکی برای مجوز سفر) ندارند.

شهروندان ملیت های زیر واجد شرایط درخواست ویزای ESTA USA هستند:

لطفاً 72 ساعت قبل از پرواز خود برای ویزای ESTA ایالات متحده اقدام کنید.