Prečo bola moja platba zamietnutá? Tipy na riešenie problémov

Na odmietnutie platby môže byť niekoľko rôznych dôvodov.

Ak váš debetná alebo kreditná karta bola odmietnutá, skontrolujte, či:

Vaša kartová spoločnosť alebo banka má viac informácií - Pre uskutočnenie tejto medzinárodnej transakcie zavolajte na telefónne číslo na zadnej strane vašej kreditnej alebo debetnej karty. Vaša banka alebo finančná inštitúcia vie o tomto bežnom probléme.

Platnosť vašej karty uplynula alebo je zastaraná - uistite sa, že vaša karta je stále platná.

Vaša karta nemá dostatok finančných prostriedkov - uistite sa, že vaša karta má dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie transakcie.