Maxaa lacagteyda loo diiday? Talooyinka cilad bixinta

Waxaa jiri kara dhowr sababood oo kala duwan oo loo diiday lacag bixinta.

Haddii aad debit ama credit card ayaa hoos u dhacay, hubi inaad aragto haddii:

Shirkadda kaarkaaga ama bangigaaga ayaa haya macluumaad dheeraad ah - Wac lambarka taleefanka ee ku yaal dhabarka amaahda ama kaarka deynta si macaamilkan caalamiga ahi u dhex maro. Bangigaaga ama hay'addaada maaliyaddu way ka warqabaan arrintan guud.

Kaarkaagu wuu dhacayaa ama taariikhda ka baxsan - hubi in kaarkaagu wali shaqeynayo.

Kaarkaagu ma haysto lacag kugu filan - hubi in kaarkaagu haysto lacag ku filan oo lagu bixiyo macaamilka.