Ukubuyiswa inqubomgomo

Akukho mbuyiselo ezonikezwa uma isicelo sesifakiwe kusizindalwazi sikaHulumeni, kungakhathalekile umphumela wesicelo sakho se-eVisa.

Asethembisi noma yisiphi isiqinisekiso sokugunyazwa kwesicelo, kodwa sithembisa ukuthi ukuhumusha kusuka olimini lwakho kuya esiNgisini ngeke kube namaphutha futhi isithombe sakho sizokwamukeleka.

Asenzi noma yisiphi isithembiso sokugunyazwa noma ukwenqatshwa kwesicelo.

Ngokwemiphumela yomlando, ama-98% agunyazwe ihhovisi lezokufika emahoreni angama-72.

Imiphumela yomlando edlule ayiyona inkomba yemiphumela yesikhathi esizayo.

Asinikezi ngezeluleko zokuthuthela kwelinye izwe, iziqondiso zokufika kwabokufika.

Sihlinzeka kuphela ngezinsizakalo zobufundisi nokuhumusha kolimi ngezilimi eziyi-104.

Uma udinga imininingwane eminingi, sicela ubheke ku: