Politika rimbursimi

Asnjë rimbursim nuk do të sigurohet pasi aplikimi të jetë depozituar në faqen e internetit të Qeverisë, pavarësisht nga rezultati i aplikimit tuaj për eVisa.

Ne nuk premtojmë asnjë garanci për miratimin e aplikacionit, por premtojmë se përkthimi nga gjuha juaj në anglisht do të jetë pa gabime dhe fotografia juaj do të jetë e pranueshme.

Ne nuk bëjmë asnjë premtim për miratimin ose refuzimin e aplikacionit.

Sipas rezultateve historike, 98% janë miratuar nga zyra e imigracionit në 72 orë.

Rezultatet e kaluara historike nuk janë një tregues i rezultateve të ardhshme.

Ne nuk ofrojmë këshilla imigracioni, udhëzime imigracioni për emigrantët.

Ne ofrojmë vetëm shërbime nëpunësish dhe përkthim gjuhësor në 104 gjuhë.

Nëse keni nevojë për më shumë informacion, ju lutemi referojuni në: